Arhiiv

ELi Keskkonnaagentuuri uuring näitab: õhusaaste kahjustab lapsi!

2023 04 25

Kuigi paljud Euroopa linnad teevad jõupingutusi õhu kvaliteedi parandamiseks, on saastetase endiselt kõrge. Nagu ELi Keskkonnaameti andmed näitavad, tekitab see probleeme eelkõige alaealistele.

Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) aruannete kohaselt ei suurenda tahkete osakeste põhjustatud õhusaaste mitte ainult oluliselt noorukite haigestumise riski hilisemas elus. Veelgi hullem on see, et ainuüksi Euroopas põhjustab kõrge tahkete osakeste tase igal aastal rohkem kui 1200 alaealise enneaegset surma.

Kopenhaagenis asuva ELi agentuuri sõnul tuleb teha rohkem, et kaitsta laste tervist õhusaaste negatiivsete mõjude eest. Vaatamata viimaste aastate paranemisele on paljudes riikides, eriti Kesk- ja Ida-Euroopas ning Itaalias, erinevate saasteainete tase ikka veel üle Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud piirnormide. Peentolmu saaste peamine põhjus on seal kütuste, näiteks kivisöe põletamine kütmiseks ja tööstuses.

Lisaks kõrgele tahkete osakeste tasemele on keskkonnaameti sõnul ka osooni ja lämmastikdioksiidi tase endiselt liiga kõrge. See on eriti halb lastele ja noortele, sest need inimrühmad on eriti haavatavad. Põhjuseks on alles arenevad organid ja immuunsüsteem.

Tuleb võtta meetmeid lahenduse leidmiseks

EEA tegevdirektor Hans Bruyninckx kutsub nüüd üles kaitsma kõiki eurooplasi halva õhu eest, eriti aga lapsi. Selgesõnaliselt tähendab see, et meetmeid ELi, riiklikul ja kohalikul tasandil tuleb veelgi tugevdada, "et kaitsta meie lapsi, kes ei suuda end ise kaitsta".

Praegu põhjustab õhusaaste Euroopa Keskkonnaameti hinnangul 32 liikmesriigis - mille hulka kuuluvad lisaks 27 ELi liikmesriigile ka Šveits, Norra, Island, Liechtenstein ja ka Türgi - igal aastal üle 1200 alaealise enneaegse surmajuhtumi.

"Me ei saa keskkonnariskide ja õhusaaste puhul vaadata lapsi nagu väikseid täiskasvanuid," ütles Euroopa Keskkonnaameti ekspert Gerardo Sanchez. Näiteks on neil suurem hingamissagedus, nad hingavad rohkem läbi suu, on maapinnale lähemal ja kaaluvad vähem. Lisaks sellele on nende bioloogia erinev ja nii on ka see, kuidas nad õhusaastega kokku puutuvad. Kõik need tegurid võivad põhjustada väga tõsiseid tagajärgi tervisele, sealhulgas vähenenud kopsufunktsiooni, astmat ja allergiat.

Sanchez ütles, et laste paremaks kaitsmiseks on oluline vähendada õhusaastet selle tekkekohas, st liikluses, tööstuses ja kütmisel. Hea meede on näiteks keskenduda ka õhukvaliteedi parandamisele koolide ja lasteaedade ümbruses, näiteks suurema hulga haljasalade kaudu.

Lootusekiired mõnes linnas

Kõrge saastetasemega seotud probleemid mõjutavad peamiselt linnu. Mõnes kohas on siiski ka lootuskiiri: Euroopa kõige puhtama õhusaastega linnad, mõõdetuna peentolmu saaste järgi, on Faro Portugalis ning Umeå ja Uppsala Rootsis, nagu näitavad viimased 375 Euroopa linna võrdlusandmed.

Üldiselt reastavad keskkonnaeksperdid Saksamaa erinevalt sõltuvalt saasteainest: Tahkete osakeste puhul on liiduvabariik analüüsitud riikide seas esirinnas. Seevastu lämmastikdioksiidi puhul, mis pärineb peamiselt maanteeliiklusest, on Saksamaa suure liiklusmahu tõttu üks halvimaid.

Õhu tõeliselt puhtaks muutmiseni on veel pikk tee käia. Siiski saate EASTCONi õhupuhastiga anda väikese panuse värske õhu loomiseks oma kodus.

Allikas: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/luftverschmutzung-147.html


0001_ee_1682425856-7d44aed6d13f56369c4ca72fbf397426.jpg